1
2
5
3

Subsidiemogelijkheden

Algemene informatie

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een student. 1

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Voor wie

Bedrijven welke praktijkbegeleiding geven aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt.2 

Subsidie aanvragen:

Aan het einde van het schooljaar kunt u een aanvraagformulier invullen als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie. Dit gaat via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het ministerie beslist binnen 13 weken na het sluiten van de aanvraagperiode of uw aanvraag wordt goedgekeurd. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u voor het einde van dat jaar zekerheid over het te ontvangen bedrag, daarna ontvangt u binnen 2 weken het te ontvangen bedrag op uw bankrekening.

Op de site van het RVO kunt u hier meer informatie vinden over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vinden.2

Voorwaarde:

U moet als leerbedrijf een gediplomeerd Leermeester in dienst hebben en gedurende het betreffende schooljaar een leerling hebben opgeleid. Tevens moet u als leerbedrijf een erkenning hebben ontvangen via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Tot slot moeten het erkende leerbedrijf, bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling een geldige praktijkovereenkomst hebben getekend.

1 www.s-bb.nl
2 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Wij zijn geaccrediteerd door:

Keurmerken